hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0405100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 黄油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量[乳脂、乳的无脂固形物、水及其他成分含量];3:包装规格;4:品牌;5:如添加乳化剂,请注明;6:GTIN;7:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 13.00% 10.00% 0.9
0405200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 乳酱 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 13.00% 10.00% 0.9
0405900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他从乳中提取的脂和油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 13.00% 10.00% 0.9