hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
0803100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 鲜或干的芭蕉 (CIQ码:101:鲜芭蕉,102:干的芭蕉,103:其他蜜饯) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、干);3.干制方法(脱水、蒸干或冻干);4.种类(大香蕉、蕉仔、皇帝蕉等);5.等级(A级、B级、C级等);6.品牌(以下要素仅上海海关要求)7.GTIN;8.CAS 千克 AB PRQS 9 10 40
0803900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 鲜或干的香蕉 (CIQ码:101:鲜香蕉,102:干的香蕉,103:其他蜜饯) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(鲜、干);3.干制方法(脱水、蒸干或冻干);4.种类(大香蕉、蕉仔、皇帝蕉等);5.等级(A级、B级、C级等);6.品牌(以下要素仅上海海关要求)7.GTIN;8.CAS 千克 AB PRQS 9 10 40