hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1003100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用大麦(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.是否种用(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 7AB MPNQ 0 0 160
1003900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他大麦(CIQ码:101:食用,102:饲料用) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.是否种用(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 7AB MPRQS 0 3 160