hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1007100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用食用高粱 〔CIQ码:101:种用;102:食用、带壳;103:食用、去壳〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[食用];3:是否种用;4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; 千克 7AB PNQ 0 0 0
1007900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他食用高粱 〔CIQ码:101:饲用;102:食用、带壳;103:食用、去壳〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[食用];3:是否种用;4:包装规格;5:GTIN;6:CAS; 千克 7AB PRQS 0 2% 8%