hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1007100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用食用高粱 (CIQ码:101:种用,102:食用、带壳,103:食用、去壳) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(食用);3.是否种用;4.包装规格(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 7AB PNQ 0 0 0
1007900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他食用高粱 (CIQ码:101:饲用,102:食用、带壳,103:食用、去壳) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途(食用);3.是否种用;4.包装规格(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 7AB PRQS 0 2 8