hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1107100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未焙制麦芽(CIQ码:101:食用,102:药用未焙制麦芽) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(未焙制、已焙制)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 AB PRQS 13 10 50
1107200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 已焙制麦芽(CIQ码:101:食用,102:食用其他粮食加工产品,103:药用已焙制麦芽,104:其他粮食制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(未焙制、已焙制)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 AB PRQS 13 10 50