hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1202300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 种用花生 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[未去壳、去壳、未焙炒、未烹煮];3:是否种用;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/N.Q 0.00% 0.00% 0
1202410000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未去壳花生 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[未去壳、去壳、未焙炒、未烹煮];3:是否种用;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 0.00% 15.00% 0.7
1202420000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他去壳花生,不论是否破碎 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法[未去壳、去壳、未焙炒、未烹煮];3:是否种用;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 0.00% 15.00% 0.7