hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1208100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 大豆粉〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态[细粉、粗粉];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PRQS 0 9% 70%
1208900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他含油子仁或果实的细粉及粗粉(芥子粉除外)〔CIQ码:999:芥子粉除外〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态[细粉、粗粉];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB PRQS 13 15% 80%