hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1704100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 口香糖(不论是否裹糖)(CIQ码:102:凝胶口香糖,103:胶基口香糖) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分;3.包装规格;4.品牌(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 AB RS 13 12 50
1704900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他不含可可的糖食(包括白巧克力)(CIQ码:101:合成糖,107:胶基糖果,111:其他糖果,112:巧克力,不适用非可可脂添加量超过5%的产品,113:其他糖与糖果,巧克力与可可制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分;3.包装规格;4.品牌(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 AB RS 13 10 50