hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1803100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未脱脂可可膏(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.是否脱脂(未脱脂、全部脱脂或部分脱脂)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 AB RS 13 10 30
1803200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 全脱脂或部分脱脂的可可膏(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.是否脱脂(未脱脂、全部脱脂或部分脱脂)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 AB RS 13 10 30