hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1804000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 可可脂(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况(以下要素仅上海海关要求)2.GTIN;3.CAS 千克 AB RS 13 22 70
1804000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 可可油(CIQ码:101:可可油,102:无检疫要求食品添加剂,103:无检疫要求食品添加剂) 0.品牌类型;1.出口享惠情况(以下要素仅上海海关要求)2.GTIN;3.CAS 千克 AB RS 13 22 70