hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
1804000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 可可脂〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 AB RS 13 22% 70%
1804000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 可可油〔CIQ码:101可可油,102可可壳酊(无检疫要求食品添加剂),103可可酊(无检疫要求食品添加剂)〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 AB RS 13 22% 70%