hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2103100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 酱油 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB R/S 13.00% 12.00% 0.9
2103200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 番茄沙司及其他番茄调味汁 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB R/S 13.00% 12.00% 0.9
2103300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 芥子粉及其调味品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P.R/Q.S 13.00% 12.00% 0.7
2103901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 味精 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB R/S 13.00% 12.00% 1.3
2103902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 别特酒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量[酒精含量、香料和各种配料含量及糖含量等];3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB R/S 13.00% 12.00% 0.9
2103909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他调味品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分;3:包装规格;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB R/S 10/13% 12.00% 0.9