hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2506100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 石英(天然砂除外)(CIQ码:101:石英砂,102:石英粉,103:熔融石英砂,104:熔融石英粉,105:其他石英) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(天然状态、粗加修整、简单切割等);3.外观(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 0 3 40
2506200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 石英岩(不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形板或块)(CIQ码:101:栽培介质,102:石英岩) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(天然状态、粗加修整、简单切割等);3.外观(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 0 3 40