hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2520100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 生石膏,硬石膏 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[是否牙科用或其他用途];3:来源;4:GTIN;5:CAS; 千克 0.00% 5.00% 0.8
2520201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 牙科用熟石膏 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[是否牙科用或其他用途];3:来源;4:GTIN;5:CAS; 千克 0.00% 5.00% 0.4
2520209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他熟石膏 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[是否牙科用或其他用途];3:来源;4:GTIN;5:CAS; 千克 0.00% 5.00% 0.8