hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2705000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 煤气 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:签约日期;4:计价日期;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB M/N 0.00% 5.00% 0.2
2705000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 水煤气、炉煤气及类似气体 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源;3:签约日期;4:计价日期;5:GTIN;6:CAS; 千克 0.00% 5.00% 0.2