hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2802000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 升华、沉淀、胶态硫磺(CIQ码:101:胶体硫,102:硫磺) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.包装(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 AB MN 0 5 17