hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2807000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:加工工艺[如回收硫酸、硫磺硫酸、硫矿硫酸];4:GTIN;5:CAS; 千克 32 0.00% 5.00% 0.35
2807000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 发烟硫酸 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:加工工艺[如回收硫酸、硫磺硫酸、硫矿硫酸];4:GTIN;5:CAS; 千克 AB M/N 0.00% 5.00% 0.35