hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2807000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 硫酸(CIQ码:101:废硫酸,102:酸性的,103:危险化学品,104:属于危险化学品的食品添加剂) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.加工工艺(如回收硫酸;硫磺硫酸;硫矿硫酸)(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 32 0 5 35
2807000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 发烟硫酸(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.加工工艺(如回收硫酸;硫磺硫酸;硫矿硫酸)(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 AB MN 0 5 35