hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2819100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 三氧化铬(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 AB MN 0 5 20
2819900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他铬的氧化物及氢氧化物(CIQ码:998:其他危险化学品,999:其他化工产品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况(以下要素仅上海海关要求)2.GTIN;3.CAS 千克 0 5 30