hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2821100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铁的氧化物及氢氧化物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 5.00% 0.3
2821200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 土色料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:铁按三氧化二铁计含量;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 5.00% 0.45