hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2821100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 铁的氧化物及氢氧化物(CIQ码:101:矿物源性饲料添加剂) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 0 5 30
2821200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 土色料(三氧化二铁含量在70%及以上)(CIQ码:101:矿物源性饲料添加剂,102:化工产品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.铁按三氧化二铁计含量(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 0 5 45