hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
2847000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 过氧化氢(不论是否用尿素固化)(CIQ码:301:氧化性物质,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求,302:属于危险化学品的食品添加剂) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.包装(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 AB MRNS 0 5.5 30