hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3006100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 无菌外科肠线、类似的无菌缝合材料,无菌昆布及其塞条 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:包装规格;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.3
3006200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 血型试剂 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 AB V/W 13.00% 3.00% 0.2
3006300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] X光检查造影剂、诊断试剂 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 ABQ V/W 13.00% 4.00% 0.3
3006400000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 牙科粘固剂及其他牙科填料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.3
3006500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 急救药箱、药包 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:组成[指箱或包中的药品、器具等];3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.3
3006601000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 以激素为基本成分的避孕药 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 Q 0.00% 0.00% 0
3006609000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他化学避孕药 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 Q 0.00% 0.00% 0
3006700000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 医用凝胶制品、润滑剂、偶合剂 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分;4:品牌;5:型号;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 6.50% 0.3
3006910000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 可确定用于造口术的用具 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 10.00% 0.8
3006920000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 废药物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:GTIN;3:CAS; 千克 9 13.00% 5.00% 0.3