hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3303000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 包装标注含量以重量计的香水及花露水 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装规格;3:品牌;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB M/N 13.00% 3.00% 1.5
3303000020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 包装标注含量以体积计的香水及花露水 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装规格;3:品牌;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB M/N 13.00% 3.00% 1.5