hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3404200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 聚乙二醇蜡(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.外观;4.成分;5.品牌;6.型号(以下要素仅上海海关要求)7.GTIN;8.CAS 千克 13 10 70
3404900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他人造蜡及调制蜡(CIQ码:301:其他化工产品,999:无检疫要求食品添加剂) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.外观;4.成分;5.品牌;6.型号(以下要素仅上海海关要求)7.GTIN;8.CAS 千克 0 10 70