hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3407001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 牙科用蜡及造型膏 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:包装;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 13 6.50% 0.3
3407002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 以熟石膏为成分的牙科用其他制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:包装;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 13 6.50% 0.4
3407009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他塑型用膏 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:包装;5:成分含量;6:品牌;7:型号;8:GTIN;9:CAS; 千克 13 10.00% 1