hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3804000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液(妥尔油除外)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况(以下要素仅上海海关要求)2.GTIN;3.CAS 千克 9 0 6.5 35
3804000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液,包括木素磺酸盐(妥尔油除外)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况(以下要素仅上海海关要求)2.GTIN;3.CAS 千克 0 6.5 35