hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3820000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 防冻剂及解冻剂(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.品牌;5.型号(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS 千克 13 10 35