hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4205001010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物皮革制的坐具套 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[皮革或再生皮革];3:GTIN;4:CAS; 千克 FE 0.00% 6.00% 1
4205001090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他动物皮革制的坐具套 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[皮革或再生皮革];3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 6.00% 1
4205002010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物皮革制工业用皮革或再生皮革制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[机械、技术用等];3:材质[皮革或再生皮革];4:GTIN;5:CAS; 千克 FE 0.00% 6.00% 0.35
4205002090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他工业用皮革或再生皮革制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[机械、技术用等];3:材质[皮革或再生皮革];4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.35
4205009010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物皮革的其他制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质[皮革或再生皮革];4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 FE 0.00% 6.00% 1
4205009020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 皮革或再生皮革制宠物用品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质[皮革或再生皮革];4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 6.00% 1
4205009090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 皮革或再生皮革的其他制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:材质[皮革或再生皮革];4:品牌;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 6.00% 1