hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4303101010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物毛皮衣服 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[里、外];3:衣服种类;4:GTIN;5:CAS; 千克 EF 0.00% 10.00% 1.5
4303101090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他毛皮衣服 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[里、外];3:衣服种类;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 10.00% 1.5
4303102010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物毛皮衣着附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[里、外];3:衣服种类;4:GTIN;5:CAS; 千克 EF 0.00% 10.00% 1.5
4303102090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他毛皮衣着附件 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[里、外];3:衣服种类;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 10.00% 1.5
4303900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物毛皮制其他物品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[里、外];3:衣服种类;4:GTIN;5:CAS; 千克 EF 0.00% 10.00% 1.5
4303900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他毛皮制物品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[里、外];3:衣服种类;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 10.00% 1.5