hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4304001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人造毛皮(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(人造毛皮)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 13 10 130
4304002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人造毛皮制品(CIQ码:101:其他装饰用纺织制品,102:其他纺织制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(人造毛皮)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 13 10 150