hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4415100010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 拉敏木制木箱及类似包装容器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木制];3:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 ABFE P/Q 13 6.00% 0.8
4415100020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危木制木箱及类似包装容器 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木制];3:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 ABFE P/Q 0.00% 6.00% 0.8
4415100090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 木箱及类似的包装容器,电缆卷筒 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木制];3:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 6.00% 0.8
4415201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 辐射松木制托板、箱形托盘及其他装载用辐射松木板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木制];3:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P/Q 13 6.00% 0.8
4415209010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 拉敏木托板、箱形托盘及装载木板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木制];3:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P/Q 13 6.00% 0.8
4415209020 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危木托板、箱形托盘及装载木板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木制];3:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 ABFE P/Q 0.00% 6.00% 0.8
4415209090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他木制托板、箱形托盘及其他装载木板 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质[木制];3:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];4:用途;5:GTIN;6:CAS; 千克 AB P/Q 13.00% 6.00% 0.8