hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4501100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未加工或简单加工的天然软木 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工程度[未加工、简单加工等];3:GTIN;4:CAS; 千克 AB P/Q 0.00% 6.00% 0.17
4501901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 软木废料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态[碎的、粒状的或粉状的];3:是否是废料;4:GTIN;5:CAS; 千克 9AB M.P/Q 0.00% 0.00% 0.17
4501902000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碎的、粒状的或粉状的软木(软木碎、软木粒或软木粉) 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态[碎的、粒状的或粉状的];3:是否是废料;4:GTIN;5:CAS; 千克 AB P/Q 0.00% 0.00% 0.17