hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4503100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 天然软木塞子(CIQ码:101:软木、软木粒及软木制品,102:食品接触木制产品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.规格;3.等级(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 AB PQ 0 8 50
4503900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他天然软木制品(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.规格;3.等级(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 AB PQ 0 8 50