hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4908100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 釉转印贴花纸(移画印花法用图案纸)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(釉转印等)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 13 6 50
4908900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他转印贴花纸(移画印花法用图案纸)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.加工方法(釉转印等)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 13 6 50