hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
4910000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 印刷的各种日历(包括日历芯)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况(以下要素仅上海海关要求)2.GTIN;3.CAS 千克 13 6 50