hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5004000000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非供零售用丝纱线(绢纺纱线除外)(CIQ码:101:桑蚕捻线丝,102:双宫捻线丝,103:土丝捻线丝,104:特种加工丝) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.是否供零售用(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 13 6 90