hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5110000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 濒危动物粗毛的纱线 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[马毛等粗毛纱线];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; 千克 FE 0.00% 6.00% 0.7
5110000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他动物粗毛或马毛的纱线 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[马毛等粗毛纱线];3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 6.00% 0.7