hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5306100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 亚麻单纱〔CIQ码:999〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纱线形态[单纱、股线或缆线];3:细度;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 5% 50%
5306200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 亚麻多股纱线或缆线〔CIQ码:101:麻纱线;102:绳、索、缆〕 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纱线形态[单纱、股线或缆线];3:细度;4:GTIN;5:CAS; 千克 13 5% 50%