hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5406001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 供零售用合成纤维长丝纱线(缝纫线除外)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.包装(供零售用);3.纤维成分(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 13 5 90
5406002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 供零售用人造纤维长丝纱线(缝纫线除外)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.包装(供零售用);3.纤维成分(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 13 5 90