hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5406001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 供零售用合成纤维长丝纱线 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装[供零售用];3:纤维成分;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.9
5406002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 供零售用人造纤维长丝纱线 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:包装[供零售用];3:纤维成分;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.9