hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5505100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 合成纤维废料(包括落绵、废纱及回收纤维)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.来源(落绵、废纱、回收纤维);3.纤维成分;4.颜色(白色、杂色等)(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 9 M 13 5 70
5505200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人造纤维废料(包括落绵、废纱及回收纤维)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.来源(落绵、废纱、回收纤维);3.纤维成分;4.颜色(白色、杂色等)(以下要素仅上海海关要求)5.GTIN;6.CAS 千克 9 M 13 5 70