hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5510110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非零售其他纯人造纤维短纤单纱 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[单纱、股线、缆线];3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.7
5510120000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非零售其他纯人纤短纤多股纱线 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[单纱、股线、缆线];3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.7
5510200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非零售与毛混纺其他人纤短纤纱线 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[单纱、股线、缆线];3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.7
5510300000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非零售与棉混纺其他人纤短纤纱线 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[单纱、股线、缆线];3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.7
5510900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非零售与其他混纺人纤短纤纱线 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[单纱、股线、缆线];3:是否供零售用;4:成分含量;5:纱线细度;6:股线注明股数;7:GTIN;8:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.7