hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5607210000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 西沙尔麻或其他纺织用龙舌兰类纤维纺制包扎用绳 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[包扎用等];3:纤维成分;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.5
5607290000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 剑麻或龙舌兰纤维制其他线绳索缆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纤维成分;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.5
5607410000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 聚乙烯或聚丙烯纺制包扎用绳 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途[包扎用等];3:纤维成分;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 5.00% 1
5607490000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他聚乙烯或聚丙烯制线绳索缆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纤维成分;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 5.00% 1
5607500000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他合纤制线绳索缆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纤维成分;3:是否编织;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 5.00% 1
5607901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 蕉麻或硬质(叶)纤维制线,绳,索,缆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纤维成分;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 5.00% 0.5
5607909000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织材料制线,绳,索,缆 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纤维成分;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 5.00% 1