hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5802110000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 未漂棉毛巾织物及类似毛圈机织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:是否漂白;5:幅宽;6:纤维成分;7:GTIN;8:CAS; 13.00% 8.00% 0.7
5802190000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他棉毛巾织物及类似毛圈机织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 0.7
5802201000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 1.3
5802202000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 羊毛等毛巾织物及类似毛圈机织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 1.3
5802203000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化纤毛巾织物及类似毛圈机织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 1.3
5802209000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料毛巾织物及类似毛圈织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 0.8
5802301000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 丝及绢丝制簇绒织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 1.3
5802302000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 羊毛或动物细毛制簇绒织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 1.3
5802303000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉或麻制簇绒织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 0.7
5802304000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化学纤维制簇绒织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 1.3
5802309000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织材料制簇绒织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[簇绒或毛圈];4:幅宽;5:纤维成分;6:GTIN;7:CAS; 13.00% 8.00% 0.8