hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5806101000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉或麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[毛巾、绳绒等];4:成分含量;5:幅宽;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.7
5806109000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:起绒方式[毛巾、绳绒等];4:成分含量;5:幅宽;6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
5806200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含弹性纱线≥5%狭幅织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:成分含量;4:幅宽;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1
5806310000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉制未列名狭幅机织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:成分含量;4:幅宽;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.7
5806320000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化纤制狭幅机织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:成分含量;4:幅宽;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5806391000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含丝量≥85%制其他狭幅机织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:成分含量;4:幅宽;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5806392000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 羊毛制其他狭幅机织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:成分含量;4:幅宽;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5806399000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料制其他狭幅机织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:成分含量;4:幅宽;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
5806401000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉或麻粘合有经纱无纬纱狭幅织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:成分含量;4:幅宽;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.7
5806409000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他材料粘合有经无纬狭幅织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:织造方法[机织];3:成分含量;4:幅宽;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8