hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
5901101010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 胶或淀粉涂布的棉纺织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
5901101090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 胶或淀粉涂布的麻及其他棉纺织 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
5901102010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 胶或淀粉涂布的涤棉短纤混纺织品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5901102090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 胶或淀粉涂布的其他化纤纺织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5901109010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 用胶或淀粉涂布的精梳毛纺织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1
5901109090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 用胶或淀粉涂布的其他纺织物 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1
5901901000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织物制成的油画布 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.5
5901909110 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 棉制描图布、帽里硬衬布等 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
5901909190 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 麻及其他棉制描图布、帽里硬衬布 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.8
5901909210 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 聚酯短纤与棉混纺织物制描图布 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5901909290 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他化纤制描图布,帽里硬衬布等 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1.3
5901909910 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 精梳毛纺织物制描图布,帽里硬衬 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1
5901909990 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织物制描图布,帽里硬衬布 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:处理材质;4:成分含量;5:处理工艺[涂布、浸渍、层压];6:GTIN;7:CAS; 千克 13.00% 8.00% 1