hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6307100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 擦地布、擦碗布、抹布及类似擦拭用布(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 13 6 130
6307200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 救生衣及安全带(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 /件 13 6 70
6307900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 纺织材料制未列名制品(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 13 6 100