hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6307100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 擦地布、擦碗布、抹布及类似擦拭用布 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:是否清洁剂浸渍、涂布或包覆|4:功能用途|5:GTIN|6:CAS|7:其他 千克 13% 6% 130%
6307200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 救生衣及安全带 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 6% 70%
6307900010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 口罩 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 6% 100%
6307900090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他纺织材料制未列名制品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:成分含量|3:GTIN|4:CAS|5:其他 千克 13% 6% 100%