hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6602000011 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含濒危野生动物成分的手杖、带座手杖(包括马鞭、鞭子及类似品)(CIQ码:101:含木制品,102:不含木制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 /把 EF 0 4 130
6602000019 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 动植物材料制手杖、鞭子及类似品(包括带座手杖)(CIQ码:101:含木制品,102:不含木制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 /把 13 4 130
6602000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他手杖、带座手杖、鞭子及类似品(CIQ码:101:含木制品,102:不含木制品) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.材质(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 /把 13 4 130