hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6701000010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 已加工野禽羽毛、羽绒及其制品(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.是否濒危物种(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 AFEB PQ 13 8 130
6701000090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他已加工羽毛、羽绒及其制品(品目0505的货品及经加工的羽管及羽轴除外)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.是否濒危物种(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 AB PQ 13 8 130