hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6815100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非电器用的石墨或其他碳精制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:用途;4:GTIN;5:CAS; 千克 3 0.00% 10.00% 0.7
6815200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 泥煤制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 10.00% 0.7
6815910000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 含菱镁矿,白云石或铬铁矿的制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 10.00% 0.7
6815992010 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 两用物项管制的碳纤维 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:GTIN;4:CAS; 千克 3 13.00% 17.00% 0.7
6815992090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他碳纤维 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 17.00% 0.7
6815993100 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 碳布 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 17.00% 0.7
6815993210 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 两用物项管制的碳纤维预浸料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:GTIN;4:CAS; 千克 3 13.00% 17.00% 0.7
6815993290 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他碳纤维预浸料 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 17.00% 0.7
6815993900 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他碳纤维制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:碳纤维纱线请注明碳含量、比模量和比极限抗拉强度;4:GTIN;5:CAS; 千克 13.00% 17.00% 0.7
6815994000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 玄武岩纤维及其制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:GTIN;4:CAS; 千克 13.00% 17.00% 0.7
6815999000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他未列名石制品及矿物制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质;3:GTIN;4:CAS; 千克 0.00% 10.00% 0.7