hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6903100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 石墨含量>50%的其他耐火陶瓷制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[坩埚、支架、马弗罩等];3:成分含量;4:耐火温度;5:GTIN;6:CAS; 千克 0.00% 8.00% 0.2
6903200000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 氧化铝含量>50%的其他耐火陶瓷制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[坩埚、支架、马弗罩等];3:成分含量;4:耐火温度;5:GTIN;6:CAS; 千克 0.00% 8.00% 0.2
6903900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他耐火陶瓷制品 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[坩埚、支架、马弗罩等];3:成分含量;4:耐火温度;5:GTIN;6:CAS; 千克 13.00% 8.00% 0.2