hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6904100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 陶瓷制建筑用砖(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(建筑用砖、地面砖等);3.品牌(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 /千块 L 13 15 90
6904900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖(包括类似品)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(建筑用砖、地面砖等);3.品牌(以下要素仅上海海关要求)4.GTIN;5.CAS 千克 L 13 15 90