hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6904100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 陶瓷制建筑用砖 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[建筑用砖、地面砖等];3:品牌;4:GTIN;5:CAS; 千克 L/ 13.00% 15.00% 0.9
6904900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 陶瓷制铺地砖、支撑或填充用砖 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类[建筑用砖、地面砖等];3:品牌;4:GTIN;5:CAS; 千克 L/ 13.00% 15.00% 0.9