hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6905100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 陶瓷制屋顶瓦 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类[屋顶瓦、烟囱罩等];5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 13% 15% 90%
6905900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他建筑用陶瓷制品 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类[屋顶瓦、烟囱罩等];5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; 千克 L/ 13% 15% 90%