hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
6905100000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 陶瓷制屋顶瓦(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(屋顶瓦、烟囱罩等)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 13 15 90
6905900000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他建筑用陶瓷制品(包括烟囱罩通风帽,烟囱衬壁,建筑装饰物)(CIQ码:999) 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.种类(屋顶瓦、烟囱罩等)(以下要素仅上海海关要求)3.GTIN;4.CAS 千克 L 13 15 90